Sapa (River)

SAPA Mihinayhinay nang miasdang ang adlaw. Makabungol ang kamingaw dihang mitulo ang luha sa busay–ang tubig Putli ug tab-ang nga midagayday paingon sa kadagatan.     THE RIVER Slowly the sun rises The loneliness deafens That is when the tears of the waterfall—severed Bland and pure they were Trickled into the ocean       … Continue reading Sapa (River)

Pakyas nga Gugma ni Atan (Frustrated Love of Atan)

Matag kanaog sa mga bituon, Akong gipangandoy nga mabalik atong relasyon. Matag hangin nga mohapuhap sa akong panit, Imong pangalan akong masangpit.   Mga tam-is natong handurawan, Kalit nitugpa sa akong alimpatakan. Hinungdan mga luhang nagdagayday sa mga mata dili nako mapungan.   Kining kataposang bala nga akong gamiton, Hinaot sa laing kalibutan, atong panag-uban … Continue reading Pakyas nga Gugma ni Atan (Frustrated Love of Atan)